Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

Łódź, 25.05.2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO art. 13), informujemy, że:


Tożsamość Administratora Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111, ul. Jaracza 44/46, 90 – 252 Łódź. Administratora reprezentuje Dyrektor SP 111 Małgorzata Tomaszewska.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jaracza 44/46, 90 – 252 Łódź, poprzez skrzynkę elektroniczną ePUAP lub email: kontakt@sp111.elodz.edu.pl

 

Tożsamość Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest pani Joanna Smoleńska. Z Inspektorem kontaktować można się za pomocą email: j.smolenska@cuwo.lodz.pl

 

Cele przetwarzania danych  i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, tj. ze świadczeniem usług w zakresie edukacji, dokumentowania przebiegu nauki, realizacji zadań szkoły. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych (w tym wizerunku), przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), Ustawy   z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), innych Ustaw regulujących funkcjonowanie pracy szkoły oraz
z ich rozporządzeń wykonawczych.


Odbiorcy danych

Administrator może powierzać  Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych (urzędy, instytucje). Podmiot, któremu powierzono dane jest zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a po upływie tego czasu przez okres zgodny z obowiązującym prawem.


Prawo wglądu do danych

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, z uwzględnieniem, że podane przez Panią/Pana dane są wymogiem wyżej wymienionych akt prawnych. Inne dane, zbierane na podstawie zgody, podawane są dobrowolnie. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do tych danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom przetwarzania i nie będą profilowane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego jak również do organizacji międzynarodowych.


Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jest nim Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 22 860 70 86

                                                                             

                         Małgorzata   Tomaszewska

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi