Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

W przyjaźni, w rodzinnej atmosferze, prowadzimy ucznia do wiedzy, uczymy myśleć, rozumieć, szanować i kochać.

Szkoła Podstawowa nr 111 to szkoła, w której są klasy integracyjne. W klasach integracyjnych uczą się razem uczniowie zdrowi i niepełnosprawni. Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów, w tym pięcioro uczniów      z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła Podstawowa nr 111 mieści się w dwóch budynkach. Pierwszy budynek znajduje się przy ul Jaracza 44/46, w którym uczą się uczniowie klas 1-5. Drugi budynek mieści się 300 metrów dalej, przy ulicy Jaracza 26, w którym uczą się uczniowie klas 6 - 8 Szkoła Podstawowa nr 111 ma bogatą infrastrukturę dwa: boiska z nowoczesną nawierzchnią, plac zabaw, siłownię zewnętrzną i wewnętrzną, dwie sale gimnastyczne, salę do rehabilitacji, salę do integracji sensorycznej, pracownię językową, pracownie komputerowe. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy, pozyskane z projektów unijnych. W szkole funkcjonuje kuchnia szkolna, która przygotowuje smaczne obiady. W szkole działa świetlica szkolna, która pracuje od 7 do 17.00 Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą korzystać z różnych form rewalidacji i terapii: z zajęć metodą Biofeedback, zajęć metodą Tomatisa, z zajęć metodą Johansena, z zajęć integracji sensorycznej, logopedycznych, rehabilitacyjnych, terapii pedagogicznej, socjoterapii. W szkole zatrudnieni są specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, rehabilitant i nauczyciele rewalidacji.    W szkole po lekcjach organizowane są zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, koło literackie, koło muzyczne, koła sportowe: siatkówka, piłka nożna, koło taneczne. W szkole działa Koło wolontariusza, Koło Turystyczne "Jedyneczki", Koło PCK i Koło Caritas. W naszej szkole panuje miła i przyjazna atmosfera. Każde dziecko może zdobywać sukcesy na miarę swoich możliwości, o czym przypomina logo szkoły. Każdy uczeń zajmuje pierwsze miejsce na podium.